عهدیه: یار گله داره (ترانه فیلم)

یار گله داره
شعر و آهنگ: بیژن ترقی
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: بر آسمان نوشته

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!