الهه: خدایا خدایا (گلهای رنگارنگ ۴۹۴)

خدایا خدایا (منم مجنون کویت)
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: همایون خرم
خواننده: الهه
گلهای رنگارنگ ۴۹۴

error: Content is protected !!