ایرج: بذار حرفمو بزنم

بذار حرفمو بزنم
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: حسن لشکری
خواننده: ایرج

error: Content is protected !!