رامش: دلم برات هلاکه

دلم برات هلاکه
شعر: رضا شمسا
آهنگ: ناصر تبریزی
خواننده: رامش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone