ناصر مسعودی: نفرین به محبت

نفرین به محبت
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: مهدی مدنی
خواننده: ناصر مسعودی

error: Content is protected !!