داریوش: تلافی

تلافی
شعر: [ایرج] رزمجو
آهنگ: [پرویز] مقصدی
خواننده: داریوش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *