آرتوش: نفرین

نفرین
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده:‌ آرتوش

آسمان چشم او آیینه‌ی کیست
آن‌که چون آیینه با من روبرو بود
درد و نفرین بر سفر باد
سرنوشت این جدایی دست او بود

گریه مکُن که سرنوشت
گر مرا از تو جدا کرد
عاقبت دلهای ما
با غم هم آشنا کرد

چهره‌اش آیینه‌ی کیست
آن‌که با من روبرو بود
درد و نفرین بر سفر
این گناه از دست او بود

ای شکسته‌خاطر من
روزگارت شادمان باد
ای درخت پُر گل من
نوبهارت ارغوان باد

ای دلت خورشید خندان
سینه‌ی تاریک من
سنگ قبر آرزو بود

آنچه کردی با دل من
قصه‌ی سنگ و سبو بود
من گلی پژمرده بودم
گر تو را صد رنگ و بو بود

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!