ستار: شهر غم

ستار شهر غم

شهر غم
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: بابک بیات
خواننده:‌ ستار

 

شهر غم
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: بابک بیات
خواننده:‌ ستار

خسته و دربدر شهر غمم
شبم از هر چی شبه سیاه‌تره
زندگی زندونِ تلخ کینه‌هاست
رو دلم زخم هزار تا خنجره

چی می‌شد اون دستای کوچیک و گرم
رو سرم دستِ نوازش می‌کشید
بسترِ تنهایی و سردِ منو
بوسه‌ی گرمی به آتش میکشید

چی می‌شد تو خونه‌ی کوچیک من
غنچه‌های گل غم باز نمی‌شد
چی می‌شد هیچکسی تنهام نمی‌ذاشت
جز خدا هیچ کسی تنها نمی‌شد

من هنوز دربدر شهر غمم
شبم از هر چی شبه سیاه‌تره
زندگی زندونِ تلخ کینه‌هاست
رو دلم زخم هزار تا خنجره

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *

error: Content is protected !!