یاسین: برو بابا

برو بابا
شعر: جهانبخش مهموری
آهنگ: ناصر آهنیان
خواننده: یاسین