ناهید دایی‌جواد: چشم گریان

چشم گریان
شعر: شهین حنانه
آهنگ: هوشنگ سراج
خواننده: ناهید [دایی‌جواد]

error: Content is protected !!