حسین موفق: ساز زمونه

ساز زمونه
شعر و آهنگ: مکی
خواننده: حسین موفق