رویا: دل بیگناه

دل بیگناه
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: رویا