رویا: دل بیگناه

دل بیگناه
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: رویا

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone