شهیار قنبری (صدای شاعر) ساعت عاشق شدن: منصور

شهیار قنبری ساعت عاشق شدن

دوباره‌ها
شعر و دکلمه: شهیار قنبری
آهنگ:‌ عبدی یمینی
ترانه‌خوان: منصور

دوباره، ماهی سرخ
دوباره، آبی‌ی آب
دوباره عیدی من
غزل‌هایِ تُردِ ناب
دوباره دست‌های تو
سفره‌ی هفت‌سین من
وقتِ تحویلِ بهار
ساعتِ عاشق شدن

ما باید دوباره بچگی کنیم
سبزیِ بهارو زندگی کنیم

دوباره مادربزرگ
رختِ نو، سوزن‌زده
تخم مرغِ رنگی‌ هم
از قفس دراومده
ساز پُر ناز تو کو؟
نُت به نُت از ما بگو
از ترانه چکه کن
در بهارِ شست‌وشو
قصه‌ی دوباره‌ها
سکه‌یی به نام ما
دوباره شهزاده‌یی
عاشقِ مردِ گدا

دوباره لمسِ علف
عطر زاییدنِ گل
دوباره رنگین‌کمون
روی تنهاییِ پُل
دوباره قایم‌موشک
سر چهارراهِ شلوغ
دوباره عید دیدنی
از غزل‌های «فروغ»

ما باید دوباره بچگی کنیم
سبزیِ بهارو زندگی کنیم

Laguna Beach ۱۹۹۴

[دریا در من، گزینۀ ترانه‌های شهیار قنبری، نشر نکیسا (آمریکا)، چاپ اول ۱۹۹۵، صفحه‌ی ۱۷۸ و ۱۷۹]

*‌ * *
دکلمه ـ ترانه‌های «شهیار قنبری» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!