غزال: کیه کیه!؟

کیه کیه!؟
آهنگ: سرخوش
خواننده: غزال