شهیندخت شبیری: لیلی جان

لیلی جان
خواننده: شهیندخت شبیری

نام «لیلی» در ترانه‌های ایرانی

* * *