فریدون فرخزاد: در رو وا نمی‌کنم

در را وا نمی‌کنم
شعر: [ابوالقاسم] اعلامی
آهنگ: [هادی] آزرم
خواننده: فریدون فرخزاد

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!