ناصر مسعودی: ای دخترک

ای دخترک
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: مهدی مدنی
خواننده: ناصر مسعودی

error: Content is protected !!