حسن شجاعی: دیر آمدی

دیر آمدی
شعر: نوشاد
آهنگ: منوچهر سلحشور
خواننده: حسن شجاعی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *