ناصر مسعودی: گره وا شد ز کارم

گره وا شد ز کارم
شعر: مهدی پرنگ
آهنگ: حسین صمدی
خواننده: ناصر مسعودی

error: Content is protected !!