عهدیه: امان از این دل (ترانه فیلم)

امان از این دل
شعر: [جهانبخش مههوری]
آهنگ: امیر پازوکی
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: مردی از جنوب شهر

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *