ایرج: بی تو بهاری ندارم

بی تو بهاری ندارم
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: حسین واثقی
خواننده: ایرج

error: Content is protected !!