ناصر مسعودی: زمرد

زمرد
شعر: کریم فکور
آهنگ: [حسین] صمدی
خواننده: ناصر مسعودی

error: Content is protected !!