ایرج: یارم به من خندیدش (ترانه فیلم)

یارم به من خندیدش
شعر و آهنگ: [جعفر] پورهاشمی
خواننده: ایرج