ناصر مسعودی: یواش یواش

یواش یواش
آهنگ: رضا گلشن‌راد
خواننده: ناصر مسعودی