ایرج: ساغر شکسته

ساغر شکسته
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: حسین صمدی
خواننده: ایرج

error: Content is protected !!