فریدون فرخزاد: دروغگو دشمن خداست

دروغگو دشمن خداست
آهنگ: هاملت میناسیان
شعر: [محمدعلی] بهمنی
خواننده: فریدون فرخزاد

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!