ایرج: خیلی گله دارم

خیلی گله دارم
شعر: رضا شمسا
آهنگ: حسین واثقی
خواننده: ایرج