سیاوش کسرایی: اشک مهتاب (مجموعه ترانه‌ها)

سیاوش مهتاب اشک مهتاب

به من گفتی که دل دریا کُن ای دوست
(دو بیتی‌های سیاوش کسرایی)

به من گفتی که: دل دریا کُن ای دوست
همه دریا از آنِ ما کُن ای دوست.
دلم دریا شد و دادم به دستت
مکِش دریا به خون، پروا کُن ای دوست

کنار چشمه‌ای بودیم در خواب
تو با جامی ربودی ماه از آب
چو نوشیدیم از آن جام گوارا
تو نیلوفر شدی، من اشکِ مهتاب

تنِ بیشه پُر از مهتابه امشب
پلنگِ کوه‌ها در خوابه امشب
به هر شاخی دلی سامون گرفته
دلِ من در تنم بی‌تابه امشب

از مجموعه «سنگ و شنبم»

* * *
یادنامهٔ «سیاوش کسرایی» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *