ناصر صبوری: هدیه خواستگاری

هدیه خواستگاری
شعر: شهرام [علیرضا طبایی]
آهنگ: علیرضا خواجه‌نوری
خواننده: ناصر [صبوری]

error: Content is protected !!