دلکش: دویدم و دویدم

دویدم و دویدم
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: ؟
خواننده: دلکش

error: Content is protected !!