گوگوش: حمومک مورچه داره (ترانه فیلم)

حمومک مورچه داره
شعر: نظام فاطمی
آهنگ: [شهرام] شاهوردی
خواننده: گوگوش
ترانه فیلم: قصاص

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!