پوران: یکی بود یکی نبود (ترانه فیلم)

یکی بود،‌ یکی نبود
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: حسین صمدی
خواننده: پوران شاهپوری
ترانه فیلم: قمار باز

error: Content is protected !!