ایرج: غزل میوه فروش

غزل میوه‌ فروش
شعر: مهدی سهیلی
خواننده: ایرج (با همکاری مرتضی احمدی)

error: Content is protected !!