علی نظری: خوشگله

خوشگله
شعر: علی نظری
آهنگ: امیر پازوکی
خواننده: علی نظری