کوروس سرهنگ‌زاده: در شهر شما

در شهر شما
شعر: شاه‌زیدی
آهنگ: میرنقیبی
خواننده: کوروس سرهنگ‌زاده

error: Content is protected !!