وفا: حرف بزن

حرف بزن
شعر: جهانبخش پازوکی
آهنگ: جهانبخش پازوکی
خواننده: وفا

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *