احمد عاشور پور: نی‌زن (سیمای جان)

نی‌ زن سیمای جان
شعر: جهانگیر سرتیب‌پور
آهنگ: محلی
خواننده: احمد عاشور پور