منوچهر سخایی: نامه

نامه
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: سورن
خواننده:‌ منوچهر سخایی