گوگوش: بگو

بگو
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: بابک [افشار]
خواننده: گوگوش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!