گوگوش: می‌دونم یه روز میایی

می‌دونم یک روز میای
شعر: کریم محمودی
آهنگ: پرویز غیاثیان
خواننده: گوگوش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!