جمشید علیمراد:‌ شکار آهو

جمشید علیمراد شکار آهو

شکار آهو
شعر: محلی
خواننده: جمشید علیمراد

می‌خوام برم کوه، شکار آهو
تفنگ من کو لیلی‌جان، تفنگِ من کو

بالای بومی، کفتر پرونی
شستت بنازم لیلی‌جان خوب می‌پرونی

روی چو ماهت، تیر نگاهت
بُرده دل از من لیلی‌جان، چشم سیاهت

هر دم بگردم دره به دره
مانند آهو لیلی‌جان گم‌کرده گله

بالای پُشتی، عاشق رو کُشتی
با خون عاشق لیلی جان نامه نوشتی

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *

error: Content is protected !!