قاسم جبلی: غزل یار هرجایی

غزل یار هرجایی
شعر: ؟
آهنگ: [منوچهر] گودرزی
خواننده: قاسم جبلی

error: Content is protected !!