مهستی: مرغ تخم طلا

مرغ تخم طلا
شعر: [رضا] شمسا
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: مهستی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!