عارف: نگو نه (ترانه فیلم)

نگو نه
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: حسین واثقی
خواننده: عارف
ترانه فیلم: اوستا کریم نوکرتیم

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!