گوگوش: شب شیشه‌ای (ترانه فیلم)

شب شیشه‌ای
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: واروژان
خواننده: گوگوش
ترانه فیلم: ممل آمریکایی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *