ایرج: تو را دعا می‌کنم

تو را دعا می‌کنم
شعر: رضا شمسا
آهنگ: حسین واثقی
خواننده: ایرج

error: Content is protected !!