ستار: همسفر

همسفر
شعر: سعید طبیبی
آهنگ: تورج [شعبانخانی]
خواننده: ستار