حسن شماعی‌زاده: اجاق

اجاق
شعر: اردلان سرفراز
آهنگ: حسن شماعی‌زاده
خواننده: حسن شماعی‌زاده