فیروزه:‌ حاشا

حاشا
شعر: [عبدالله] الفت
آهنگ: حسین صمدی
خواننده: فیروزه

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!