داود مقامی: افسوس

افسوس
شعر: مهدی
آهنگ: [بدالله] بدر
خواننده: داود مقامی

error: Content is protected !!